התוצאות של הסימולציה מופיעות ברצועת-סיכום-יום בראש המסך. בתוך רצועה זו מופיע משולש אדום שמצביע לזמן שאליו רוצים להוסיף פריט מזון.

כאשר משנים את הזמן / כמות של הפריט, ניתן לראות בזמן אמת כיצד משתנה השיערוך לרמות הסוכר בדם במהלך היום:

scroll(דוגמא מתוך האפליקציה)

בנוסף קיים ״אינדקס חריגה״ בפינה הימנית העליונה של רצועת-סיכום-היום. אנדקס זה עוזר למשתמשים לשקלל את החריגות לאורך היום, ובכך למצוא את החלופה הכי טובה של מה / כמה / מתי מומלץ להם לאכול, כמובן בהינתן טווח החופש שיש להם בביצוע הבחירות (כלומר בלי להרעיב את עצמם, או בלי לאכול ב-3:00 בלילה – רק בגלל שאז האינדקס נמוך יותר).

בגרף מופיעים שני קווים מקווקוים ישרים להתמצאות. הקו המקווקו התחתון (בצבע שחור) הוא רמת הסוכר בדם אחרי צום, והקו העליון (אדום) הוא בערך של 130mg/dl אשר מסמן את התחום שחריגה ממנו משוקללת לתוך אינדקס החריגה.

כלי חשוב שהאפליקציה מציעה כדי למנף את נושא בחירת החלופות הבריאות, הוא מנגנון תיכנון עם תבניות-יום. כאשר מוצאים יום שהסידור בו היה מוצלח (גם באינדקס החריגה, גם בעמידה ביעדים התזונתיים וגם מבחינת ההרגשה) ניתן להפוך יום זה ל״תבנית״, ובכך לפשט את הבחירות בימים שלהם התבנית מתאימה – כשבדרך כלל זה יהיה תבנית ליום מסויים בשבוע, כמו ״תבנית ליום שני״.

האפליקציה אינה כלי רפואי, אך מתוקף העקרונות שצוינו – שימוש לאורך זמן באפליקציה לצורך מניעת מצבים של רמת סוכר גבוהה בדם לאורך זמן עשוייה להיות כלי עזר מהותי בעיקוב ואף במניעה של התפתחות של המצבים הכרוניים שהוזכרו.

מודעות פרסומת